Σελίδες

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

What are these countries famous for?




What are these countries famous for?



A wonderful map to practice countries, colours, flags and representative products with young learners in an interactive and fun way..Later on they can create their own maps, with capitals, landmarks etc.