Σελίδες

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

What are these countries famous for?
What are these countries famous for?A wonderful map to practice countries, colours, flags and representative products with young learners in an interactive and fun way..Later on they can create their own maps, with capitals, landmarks etc.